Nagroda przyznawana od 2001 r. w trzech kategoriach: pisarstwo religijne lub filozoficzne, publicystyka lub eseistyka społeczna oraz inicjatywy duszpasterskie i społeczne współtworzące kształt dialogu Kościoła i świata. Pomysłodawcy nagrody: wydawnictwo i miesięcznik „Znak” oraz grupa towarzystw ubezpieczeniowych Ergo Hestia, chcą docenić osoby, które kontynuują Tischnerowską myśl i tak jak ksiądz profesor podążają ścieżką filozofii, myśli religijnej i zaangażowanej publicystyki. Ceremonia wręczenia nagrody odbywa się podczas obchodów Dni Tischnerowskich w Warszawie.

Wyczyść filtry
Nagrody
Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera