Ebook

Nowe praktyki na rynku kapitałowym Fuzje i przejęcia. Strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem. Fundusze inwestycyjne i emerytalne. Polityka reasekuracyjna zakładów ubezpieczeń
Autor
Praca zbiorowa

Format
PDF (w wersji papierowej 143 stron)