Wyczyść filtry
Autor
o. Jan Góra OP
Wydawca
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze
Zysk i S-ka