Ebook

Pakiet mobilności – jakie masz nowe obowiązki w zakresie czasu pracy kierowców i obsługi tachografów Ebook
Autor
Praca zbiorowa

Format
EPUB + PDF (w wersji papierowej 46 stron)