Nagroda dla wydawców książek o wyjątkowych walorach artystycznych, edukacyjnych, wysokim poziomie edytorskim oraz typograficzno-artystycznym. Książki pretendujące do nagrody Pióro Fredry powinny nawiązywać do nazwy konkursu i jego patrona.
W jury konkursu zasiadają przedstawiciele wielu środowisk (krytycy, naukowcy, artyści). Werdykt ogłaszany jest podczas uroczystego otwarcia Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.

Wyczyść filtry
Nagrody
Pióro Fredry – Najlepsza Książka Roku