Polityka filozofii -  Jan Hartman - ebook [pdf] | Publio.pl
Ebook

Polityka filozofii
Eseje

Format
PDF
Opis
Przewrotne eseje o filozofii polityki i polityce filozofii – jak obie te dziedziny wzajemnie na siebie wpływają i jakie mogą być skutki tych wpływów.