Reklamacje
Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w Regulaminie Sklepu (w tym wad i usterek Plików) możesz zgłaszać:
- pocztą elektroniczną – na adres: kontakt@publio.pl;
- przez formularz kontaktowy
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Cię – drogą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
Rezygnacje
Ebooki i audiobooki

Warunkiem zakupu publikacji w naszej księgarni jest Twoja zgoda na natychmiastowe dostarczenie kupowanej publikacji. Pliki będą od razu do Twojej dyspozycji, niezwłocznie po opłaceniu transakcji. Oznacza to, że nie będziesz mógł odstąpić od umowy i ich zwrócić.
Jednak zawsze przysługuje Ci prawo do reklamacji, jeśli plik jest uszkodzony lub zawiera błędy uniemożliwiający korzystanie z niego.
W tej sprawie możesz się z nami kontaktować sytuacji przez formularz kontaktowy.

Eprasa

Niezależnie od powyższego zapisu, zachowujesz prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników i czasopism także po rozpoczęciu świadczenia usługi, z tym zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia ogranicza się wyłącznie do przyszłych (jeszcze niewydanych) numerów danego periodyku. Zwrócimy Ci dokonane przez Ciebie płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do Twojej dyspozycji w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów.
W terminie 14 dni zwrócimy Ci kwotę stanowiącą równowartość przyszłych (jeszcze niewydanych) numerów periodyku. Jeżeli zapłaciłeś cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrócimy całą kwotę na Twoją kartę lub numer rachunku bankowego.

Aby odstąpić od umowy możesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: kontakt@publio.pl; lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zwroty pieniedzy
Zwrot pieniędzy, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej rezygnacji, zostanie wykonany w okresie do 14 dni, od dnia pozytywnego rozpatrzenia rezygnacji.
Forma zwrotu pieniędzy uzależniona jest od formy zapłaty za zakup, czyli np. zwrot za zakup dokonany kartą płatniczą trafi na konto karty płatniczej
Pozostałe tematy pomocy