Ebook

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2019/2020 Ebook

Format
PDF (w wersji papierowej 200 stron)