Wyczyść filtry
Kategorie
Powieść, opowiadanie
Nagrody
Literacka Nagroda Europy Środkowej „Angelus”
Europejska Nagroda Literacka
Nagroda im. Harolda Hyama Wingate'a
Nagroda Galaxy
Literacka Nagroda Warmii i Mazur