Ebook

Predyspozycje do wykonywania pracy wysoko zrutynizowanej w organizacji Ebook

Wydawca
Format
EPUB + MOBI (w wersji papierowej 190 stron)