Przekład jako kontynuacja twórczości własnej -  Monika Kaczorowska - ebook [pdf] | Publio.pl
Ebook

Przekład jako kontynuacja twórczości własnej
Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego

Format
PDF
Opis
Dla Barańczaka przekład poetycki jest rodzajem wypowiedzi o innym utworze poetyckim, zorganizowanej według założeń podobnych do tych, według których poeta konstruuje własny wiersz.