Ebook

Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent

Wydawca
Format
PDF