Ebook

Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy o JPK_VAT

Format
PDF (w wersji papierowej 16 stron)