Wyniki zostaną ogłoszone do 20.12.2016 r. do godz. 15:00.