Ebook

Szacowanie liczby niebezpiecznych zdarzeń według załącznika A normy PN-EN 62305–2:2012

Format
PDF (w wersji papierowej 17 stron)