Ebook

Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji

Format
PDF (w wersji papierowej 348 stron)