Czarne

W serii ukazują się książki z antropologii kultury, przekraczającej – tak w wyborze tematów, jak i języka – sztywne granice wyznaczone przez akademickie przyzwyczajenia. W tak pojętej antropologii naukowy rygor spotyka się z literacką wyobraźnią. Narracje antropologiczne prezentowane w serii „Tropiki” są otwarte na nowe doświadczenia i łączą w sobie spojrzenia różnych dyscyplin. W nazwie serii obecna jest pamięć etnograficznej tradycji, ale też – poprzez greckie „trópos” – sygnał wyraźnego zwrotu w myśleniu o antropologicznych powinnościach.

Wyczyść filtry
Seria
„Tropiki”