ur. 5 lipca 1907 Wołogda (Rosja)
zm. 17 stycznia 1982 Tuszyno (ZSRR)

Rosyjski pisarz, poeta i eseista, przez 18 lat był przetrzymywany w więzieniach i łagrach kołymskich. W 1956 r. został zrehabilitowany. Największą sławę przyniosły mu oparte na własnych doświadczeniach tych strasznych lat „Opowiadania kołymskie”, które w całości ukazały się w 1978 r. w Londynie.

Wyczyść filtry
Autor
Warłam Szałamow