Doktor filozofii i doktor habilitowany nauk prawnych. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Autor i współautor kilku książek, m.in. „Evolutionary Theory and Legal Philosophy”, a także ponad 40 artykułów, najczęściej z dziedziny etyki i filozofii prawa.

Wyczyść filtry
Autor
Wojciech Załuski