Nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fantastyki, wręczana corocznie od 1975 r. na konwencie World Fantasy. Jury składające się z jego członków wskazuje po dwóch nominowanych w każdej z siedmiu kategorii: „powieść”, „nowela”, „miniatura literacka”, „antologia”, „kolekcja”, „artysta”, „nagroda specjalna”. Następnie, po przeprowadzeniu głosowania, wręcza wyróżnienie.

Wyczyść filtry
Nagrody
World Fantasy Award