Ebook

Współczesna wiedza o polimerach. Tom 2 Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowaniae

Format
EPUB + MOBI (w wersji papierowej 586 stron)