Ebook

Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu

Format
PDF (w wersji papierowej 286 stron)