Ebook

Wzory dokumentów przetargowych według nowego Pzp. Procedura podstawowa i przetarg nieograniczony Ebook

Format
EPUB + MOBI + PDF (w wersji papierowej 180 stron)