Ebook

Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii

Format
EPUB + MOBI