Ebook

Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym Kulturowe uwarunkowaniaEbook

Format
EPUB + MOBI (w wersji papierowej 238 stron)