Ebook

Zawieszenie przepisów prawa pracy, pogorszenie warunków zatrudnienia 18 praktycznych wskazówek dla pracodawców

Format
PDF (w wersji papierowej 9 stron)