Ebook

Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych

Format
PDF (w wersji papierowej 263 stron)