Nagroda literacka przyznawana przez członków Polskiej Akademii Literatury, będąca wyrazem dbałości o rozwój piśmiennictwa polskiego, podnoszenia poziomu literatury i honorowania jej najwybitniejszych współczesnych twórców.

Wyczyść filtry
Nagrody
Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury