Ebook

Znaczenia przemijania Wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki współczesnej na przykładzie instalacji Ilji Kabakowa „Szkoła nr 6”Ebook

Format
PDF